Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

22:27
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej
— dziękuję dzisiaj panu Stachurze za te słowa
Reposted fromhormeza hormeza viaskynetpizza skynetpizza
22:26
4519 8b51
Reposted frommlgmichaels mlgmichaels viatrifle trifle
Sponsored post
04:05
22:26
7861 4ee4
Reposted fromcolferarchy colferarchy viatrifle trifle
22:26
7264 fc41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatrifle trifle
22:24
8562 3a42 500
Reposted fromandrealein andrealein vialinemadd linemadd
22:24
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viapoppyseed poppyseed
22:23
jealous
Reposted frompapaja papaja viatrifle trifle
22:23
1705 f96d

4gifs:

Derp-mode activated. [video]

Reposted fromwit wit viatrifle trifle

May 12 2015

15:45
5221 0ecb
Reposted frommisza misza viacreep creep
15:44
Reposted fromharmony harmony viacreep creep
15:44
Reposted fromapatia apatia viacreep creep

May 11 2015

18:41
logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaRevv Revv
18:39
And I find it kinda funny, I find it kinda sad
That dreams in which I'm dying are the best I've ever had. 
I find it hard to tell you, I find it hard to take
— Gary Jules
18:38
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec vianot-alice not-alice
18:38
Na tym polegał problem z przyzwyczajaniem się do ludzi – odchodzili i trzeba było za nimi tęsknić.
— Aryn Kyle
Reposted fromwiecznosci wiecznosci vianot-alice not-alice
18:38
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianot-alice not-alice

May 06 2015

15:32
15:14
5599 f2df 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viatrifle trifle
15:12
0934 0cd3

tastefullyoffensive:

He looks so concerned about everything. (photos by egzo)

Previously: Albert the Angry Sheep Cat

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viatrifle trifle
14:39
6369 983c

briannathestrange:

Never engage this dragon. Your only chance, hide and pray it does not find you. {x}

Reposted fromthelovelykylie thelovelykylie viaSznycel Sznycel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...